Sadwaande betekent zodoende in het Fries.

Scholen hebben soms last van “koudwatervrees” wanneer een kind met een verstandelijke beperking wordt aangemeld.

Zodoende kwam Hilde op het idee om scholen en ouders te adviseren zodat elk kind de plek krijgt die het verdient..

Ouders die graag willen dat hun kind integreert binnen het reguliere onderwijs lopen nog te vaak tegen barrières aan.

Zodoende kwam Hilde op het idee om deze barrières te slechten door haar kennis en ervaring op dit gebied in te zetten.

Kinderen met een beperking willen graag leren en meedoen op een “gewone school”.

Zodoende kwam Hilde op het idee om hen hierbij te ondersteunen om dit doel te bereiken

Nederland heeft op 30 maart 2007 in New York de Verklaring van de 'Rechten van de Mens met een Beperking' getekend. Een belangrijke passage uit artikel 24 luidt dat personen met een handicap, binnen het algemene onderwijssysteem, de ondersteuning moeten ontvangen die zij nodig hebben om effectief deel te nemen aan het reguliere onderwijs

Zodoende kwam Hilde op het idee om in Nederland de scholen én de kinderen hierbij te helpen

Sadwaande is Hilde haar bureau gestart.