Publicaties

2012: Passend onderwijs, Inclusief voor iedereen?

Een visie op onderwijs aan zorgleerlingen met een beperking binnen het reguliere VMBO
Bachelor scriptie lerarenopleiding LGW HAN

2012: Tijdschrift voor Orthopedagogiek: De VIM is nog niet klaar met poetsen

Over visie, realiseren van wensen, rol van de politiek en de kracht van samenwerken tussen ouders en onderwijsinstellingen

2011: Projectbegeleider van “Ups & Downs”

Een praktische informatiegids voor het voortgezet onderwijs ter bevordering van onderwijs integratie

2007: Down & Up: Onderwijs op maat in Nieuw-Zeeland

Over inclusief onderwijs in Nieuw-Zeeland