Onderwijs

Hilde de Haan heeft een aantal jaren met haar gezin gewoond in respectievelijk de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië. Als moeder van vier kinderen waaronder een dochter met downsyndroom én als docent heeft ze kunnen ervaren hoe in deze landen onderwijs gegeven wordt aan kinderen met en zonder beperking.

Het grootste verschil met het Nederlandse onderwijssysteem is dat het speciale onderwijs in bovengenoemde landen plaats vindt binnen de reguliere school. Je bent welkom zoals je bent en daar waar nodig is er ondersteuning, begeleiding in de vorm van extra handen in de klas en/of in de vorm van een aangepast curriculum. Sommige scholen hebben een special classroom  van waaruit geïntegreerd wordt, andere kiezen voor directe integratie in de klas. Kort samengevat, het geld wat in Nederland  in de overhead van het speciaal onderwijs zit wordt daar gebruikt voor extra handen en kennis in de klas. Dit vanuit de achterliggende gedachte dat iedereen erbij hoort en je niemand mag uitsluiten van het reguliere onderwijs.