Schooldirecteur, ouder, docent of voorzitter/medewerker van een samenwerkingsverband

In het kader van de wet op passend onderwijs zult u meer en meer te maken krijgen met aanmeldingen van kinderen met een verstandelijke beperking binnen het primaire en voortgezet onderwijs. Dat deze leerlingen op een aantal scholen in Nederland met succes integreren is een feit maar nog lang geen vanzelfsprekendheid.

Sadwaande biedt praktische oplossingen om bovenstaande te realiseren en helpt u op weg om binnen het passend onderwijs uw visie ten aanzien van het belang van regulier onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking te versterken. Op die manier kunt u met alle betrokkenen een weloverwogen keuze maken om onderwijs binnen de reguliere setting te laten slagen.